1. Världen är full med analoga vattenmätare – LeakLook uppdaterar dom till IoT-apparater.
 
 

2. Till varje vattenmätare ställer man in en individuell modell. 

3. LeakLook eget neruonnätverk används för att läsa av vattenmätarens kubiktal. 

4. LeakLooks maskinseende möjliggör en konsumtionsuppföljning till och med på en en decilitersnivå. 

5. Slutligen ger AI en uppskattning på avläsningens precision.