Övervakning av huvudvattenmätare och läckagevakt

Tjänsten övervakar fastighetens huvudvattenmätare och larmar vid behov om vattenläckor eller andra störningar i vattenförbrukningen.

LeakLook-tjänsten kan anslutas till hemautomations- och fastighetssystem, i detta fall skickas vattenförbrukningsdata automatiskt till önskat system.

Förbrukningsdata ger säkerhet

Maskinseende tolkar vattendata och varnar för avvikelser.

Tjänsten LeakLook upptäcker oväntat hög vattenförbrukning – till exempel en vattenläcka – och varnar dig i god tid. Du får informationen direkt till din telefon. Den lokaliserar även små läckor, som överflödig vattenförbrukning i toalettsystemet. Du kan också övervaka hela fastighetens vattendata i realtid genom att logga in i LeakLook-tjänsten.

Lätt, lättare, lättast att ta i bruk 

Fäst apparaten, anslut till ett WiFi-nätverk och aktivera tjänsten.

Enheten är lämplig för alla huvudvattenmätare, du behöver ingen proffs som hjälper dig. Logga in med ett klick – maskinseendet lär sig dina vattenkonsumtionsvanor på några dagar och börjar skapa medvetenhet om vattenförbrukning och vattensäkerhet.

Beställ idag

Bara 0.95 € i dagen

Innehåller vattenmätaravläsningsenhet, internetuppkoppling och larmtjänst. 

Vattentät tillförlitlighet

Tillförlitlighet för dataöverföring med LeakLook-tjänsten.

De strukturella tjocklekarna i fastigheter är vanligtvis ett problem för dataöverföring. Vattenmätare placeras ofta i de nedre våningarna i byggnader, där dataöverföringen är svår.

LeakLook-tjänsten utökar vattenmätarna i dessa anläggningar till digital täckning genom att flytta dataöverföringen över intranätet till ett område där en 3G/4G-nätverksanslutning är möjlig.

Den mest bekymmersfria vattensäkerhetstjänsten på marknaden

Med vattensäkerhetsanordningen LeakLook kan du även få tillbaka din försäkringssjälvrisk.