Vanliga frågor

Tom, syns inte

LeakLook-läsaren känner av förbrukningen av traditionella mätare med en noggrannhet på 1dl. Denna mätnoggrannhet gör det möjligt att upptäcka läckor i vattenledningsnätet. Om du har en traditionell vattenmätare kan du använda LeakLook-tjänsten för att övervaka din vattenförbrukning och få larm om eventuella läckor. Om vattenmätaren exempelvis är en undermätare i ett husbolag kommer LeakLook-läsaren inte att kunna läsa informationen den ger. 

Hur fungerar den?

LeakLook-tjänsten fungerar utan att den nuvarande vattenmätaren byts ut. Det är enkelt att ta i bruk både tjänsten och enheten utan professionell hjälp. Den lilla och behändiga apparaten behöver endast elnät och hemmets internetuppkoppling (WiFi) för att fungera. LeakLook-vattensäkerhetsenhet placeras på den befintliga vattenmätaren. LeakLook-tjänsten bevakar vattenmätarens aktivitet med hjälp av maskinseende. Förbrukningsdata förflyttas informationssäkert att avläsas av användaren.Förbrukningsdata kan följas på dator, mobil, tablett, eller var som helst, när som helst. Vattenförbrukningen kan uppföljas med en noggrannhet på en deciliter. LeakLooks viktigaste egenskap har att göra med hemmets säkerhet. Hemmets vattendata, med andra ord vattenförbrukningens förbrukningdata, är möjlig att uppfölja med i realtid, på månads-, vecko- och/eller minutnivå. Tjänsten analyserar den information den får, således kan man också upptäcka dolda läckor. Kostnaden för till exempel en droppande Toalett kan uppgå till tusentals euro över loppet av några år. Tjänsten larmar användaren om potentiella läckor. Man kan ansluta flera objekt till tjänsten, till exempel lägenheten och stugan. Således kan förbrukningsdata avläsas med ett ögonkast. 

Lämplighet?

LeakLook-läsaren känner igen förbrukning med en noggrannhet på 1 dl. Denna mätnoggrannhet möjliggör identifiering av läckor i vattenledningsnätet. Du kan följa din vattenförbrukning i LeakLook-tjänsten och få larm om möjliga läckor. LeakLook-tjänsten kan avläsa traditionella vattenmätare, mätare med pulssensor, undermätare och digitala mätare.

Rabatt på hemförsäkring?

Om du har en vattenmätaravläsare i användning, erbjuder vissa försäkringsbolag rabatt på hemförsäkring och vissa avlägsnar skadesjälvrisken. Fråga mer av ditt eget försäkringsbolag.

Hur installerar man enheten?

Installationen av enheten är bifogad i instruktionerna som medföljer i produktförpackningen. 

Hur är det med informationssäkerheten?

Mycket fokus har lagts på informationssäkerheten. Vi påstår att den ligger på en helt annan nivå än den vykortsmodell som vattenverket använder sig av för att informera om förbrukningssiffrorna, där förbrukningssiffrorna levereras utan något skydd. Datasäkerheten har implementerats enligt (dagens) gällande standarder. Dataöverföringen av läsaren placerad ovanom vattenmätaren är krypterad hela vägen till databehandlingsservern. Tillika är tjänstens www-sida där man kan följa förbrukningsdata skyddad. Ingen annan har tillgång till ditt personliga förbrukningsdata. 

 

Behöver enheten el?

Ja, för att enheten skall fungera behöver den ett fast eluttag. Apparaten har en 4m kabel, för att underlätta installationen. Apparaten behöver el eftersom vattenförbrukningen mäts i realtid med 20 sekunders mellanrum. Detta möjliggör en noggrann uppföljning och snabbt larm vid läckage. Elförbrukningen uppgår max till 1W. Apparaten är inte konstruerad för batteriförbrukning.