Enkel hantering av vattendata i fastigheten

Med LeakLook-tjänsten kan man övervaka fastighetens huvudvattenmätare och lägenhetsspecifika vattenmätare.

Vid behov larmar tjänsten om vattenläckor eller andra störningar i vattenförbrukningen.

LeakLook-tjänsten kan anslutas till hemautomations- och fastighetssystem, i detta fall skickas vattenförbrukningsdata automatiskt till önskat system. 

Övervakning av huvudvattenmätare och läckagevaktLägenhetsspecifik fjärravläsbar vattenmätning

Övervakning av huvudvattenmätare och läckagevakt

Tjänsten övervakar fastighetens huvudvattenmätare och larmar vid behov om vattenläckor eller andra störningar i vattenförbrukningen.

Lägenhetsspecifik fjärravläsbar vattenmätning

Fjärrläsbar lägenhetsspecifik vattenmätning ger trygghet och besparingar. Besparingar på varmt bruksvatten återspeglas också i sänkta energikostnader.

Anbudsbegäran

Säkerställ fastighetens vattensäkerhet och lämna en offertförfrågan här.

13 + 3 =