Rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä
AQVA.IO Oy
Y-tunnus: 2804166-4
Pohjoisranta 11 E
28100 Pori
sales@aqva.io
2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Ville Strandman
sales@aqva.io
3. Rekisterin nimi
AQVA.IO:n viestintärekisteri
4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietoja kerätään ja säilytetään viestintätarkoituksessa. Rekisteröidyille lähetetään kohtuullisessa määrin AQVA.IO:n ja sen kumppaneiden markkinointiviestinnällishenkisiä uutiskirjeitä.
5. Rekisterin tietosisältö
  • nimi
  • sähköpostiosoite
  • organisaatio
6. Säännönmukaiset tietolähteet
  • AQVA.IO asiakasrekisteri
  • AQVA.IO -sivuilla oleva lomake, jolla uutiskirjeen voi tilata
  • AQVA.IO oma HR-järjestelmä AQVA.IO:n Oy:n palveluksessa olevan henkilöstön osalta
7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
AQVA.IO Oy käyttää viestinnässään ulkoisia kumppaneita ja heillä on pääsy järjestelmän henkilötietoihin yksinomaan AQVA.IO viestinnän hoitamista varten.
Muutoin tietoja ei luovuteta ulkopuolisille.
8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja siirtyy EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle. Tietojen käsittely hoidetaan henkilötietolain vaatimusten mukaisesti. Tarkempaa tietoa yksityisyyden suojasta.
9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Tietoja ei käsitellä manuaalisesti. Pääsy tietoihin on rajattu henkilökohtaisin työtehtäviin perustuvin oikeuksin. Lisää tietoa: HTTPS://MAILCHIMP.COM/ABOUT/SECURITY