LeakLook-järjestelmän LVI-Suunnitteluohje

Huoneistokohtainen vedenmittaus ja vuotovahti

 

Huoneistokohtainen vedenmittaus ja vuotovahti

 

Huoneistoihin asennetaan LVI suunnitelman mukainen langaton lämpimän ja kylmän käyttöveden LeakLook-vedenmittausjärjestelmä. Järjestelmä mittaa lämpimän ja kylmän veden kulutusta sekä tekee myös vuotohälytykset. Järjestelmään kuuluvat langattomat ja omalla energialähteellä varustetut vesimittarit. Sähkökytkentöjä ei tarvita eikä järjestelmä vaadi kaapelointeja, tästä syystä erillistä sähkösuunnitelmaa ei ole. Vesimittareissa on selkeä digitaalinen näyttö, lisäksi kulutusta voidaan seurata LeakLook kulutuseuranta sivustolta älypuhelimella, tabletilla tai tietokoneella.

LeakLook on Suomessa kehitetty vedenmittaukseen ja vesi datan hallinnointiin erikoistunut järjestelmä, joka skaalautuu kustannustehokkaasti kiinteistöjen ja yhtiöiden tarpeeseen.

Vesimittarit (1–4 kpl / huoneisto) asennetaan huoneistoihin. Vesimittarien sarjanumerot kirjataan ylös ja nimetään huoneiston mukaan. LeakLook järjestelmän käyttöönoton yhteydessä huoneistotiedot rekisteröidään app.leaklook.io palvelussa tai toimitetaan excel tiedostona LeakLook asiakaspalveluun, joka rekisteröi laitteet oikeisiin kohteisiin.

LeakLook-järjestelmän tuottamaa vedenkulutus tietoa voidaan hyötykäyttää seuraavilla tavoilla:

 • Kulutustietoja ja hälytystietoja voidaan tarkastella app.leaklook.io palvelun graaffisesta käyttöliittymästä älypuhelimella, tabletilla tai tietokoneella
 • Kulutustieto on siirrettävissä muihin ohjelmistoihin siirtotiedostojen avulla esim. isännöintiohjelmistot
 • Kulutus ja hälytystieto on saatavissa API rajapinnan kautta muihin järjestelmiin kuten esim. Enerkey, Hausvice, eTalkkari, Talotohtori 2.0, Granlund Manager, Leanheat, Fortum, Helen ja Visma Tampuuri.
 • Järjestelmä lähettää hälytystiedon sähköpostitse asiakkaille tai yhteistyökumppaniemme kautta teksti- tai pikaviestinä.

Vesimittaria valmistavan tehtaan mukaan mittarin käyttöikä ja pariston kesto on 16 vuotta.

Vesimittareilla on 5 vuoden takuu, joten vesimittarin rikkouduttua toimitamme uuden tilalle mikäli vika johtuu laitteesta. Asiakas vastaa laitteiston huolenpidosta.

Vesimittarien sijoitus

Lämpimässä käyttövedessä käytetään T90 merkittyä vesimittaria sekä kylmässä käyttövedessä T30 merkittyä, vaihtoehtoisesti molempiin voidaan myös asentaa T90 mittarit (T90 on lämpötila alueeltaan vain isompi, joten soveltuu myös kylmälle vedelle lämpimän lisäksi). Vesimittarien fyysinen koko on pieni, joka helpottaa asennusta 80mm x 75mm x 70mm. Mittari voidaan asentaa vapaaseen asentoon, myös näyttö alaspäin. Suoria putken osia ei tarvitse olla mittaria ennen tai jälkeen.

Vesimittarit tulee sijoittaa siten että huollon tai asiakkaan on helppo tarkistaa kulutuslukema. Vesimittarille tulee varata asennuksessa ja huollossa tarvittava tila, joten liian ahtaita tiloja tulee välttää. Mikäli laitteet sijaitsevat esim. kotelossa tai alakatossa, tulee niiden kohdalle asentaa huoltoluukku, jonka on oltava kooltaan vähintään 500 x 500 mm. Mittarin asentamista metallikoteloon tulee välttää koska se voi vaikuttaa tiedonsiirron laatuun. Mittarin suojausluokka on IP68.

Huoltoa ja takuu vaihtoja varten mittarin etu ja takapuolelle suositellaan asennettavaksi venttiili, jotka sulkemalla mittari voidaan helposti vaihtaa milloin tahansa. Mikäli huoneiston putkistossa epäillään esiintyvän epäpuhtauksia kuten sakkaa, on suositeltava asentaa sakkasihti.

Asennuksen jälkitarkastuksessa on hyvä päästää vettä riittävästi, jotta ilma poistuu mittarin sisältä. Tämä tapahtuu käyttöönoton yhteydessä, kun verkosto huuhdellaan asennuksen jäämistä. Vesimittari lähtee automaattisesti toimimaan kun:

 • Kun mittarin sisältä on ilma poistunut. Tätä ennen mittarin taulussa näkyy kolmio, jonka sisällä on huutomerkki. Tämä tarkoittaa sitä että mittari ei ole tunnistanut vielä verkkopainetta.
 • Kun kaikki on kunnossa vesimittarin näytössä näkyy kulutuslukema, sekä tuntikohtaisen kulutuksen nopeus. Näyttö päivittyy muutaman kymmenen sekunnin välein.
 • Mittari aloittaa etädatan lähetyksen kun vettä on kulunut yli 10L. Dataa lähetetään vuorokauden välein ja lähetys sisältää tunti kohtaisen tiedon sekä hälytykset.
 • Kulutusta voidaan seurata app.leaklook.io palvelussa.

Suunnitteluohjeet vesi putkistoille ja mittarien asentamiseen

Suunnittelussa on hyvä ottaa huomioon seuraavat seikat:

 • Huoneistoon syötetään vettä vain yhden pisteen kautta. Eli lämmin ja kylmä käyttövesi tulee yhdestä pisteestä huoneistoon.
 • Putkisto pidetään lyhyenä mittarilta käyttökohteeseen.
 • Mikäli kiinteistössä on lämpimän veden kierto se päätetään ennen huoneiston sisäänmenoa.

Mikäli kohteessa on kuitenkin kaksi nousulinjaa ja vettä tulee huoneistoon kahta eri reittiä pitkin tulee kohteeseen asentaa mittarit kuhunkin linjaan. Tällöin tarvitaan vesimittareita kaksi lämpimälle ja kaksi kylmälle vedelle.

Mikäli kohteessa on lämpimän käyttöveden kierrätys ja sitä ei ole päätetty ennen vesimittaria saadaan vedenmittaus tässäkin tapauksessa toteutettua asentamalla kaksi vesimittaria, jotka mittaavat kulutus eroa. Mikäli tähän ratkaisuun päädytään tulee tästä ilmoittaa LeakLook asiakaspalveluun, joka toteuttaa eromittauksen järjestelmään.

Toimitettava data

Huoneistokohtaiset mittarit toimittavat tuntikohtaista kulutustietoa 8 tunnin välein. Tämä lähetyspaketti sisältää viimeisen 24 tunnin tiedot, joten jos jokin paketti hukkuu, pystyy LeakLook järjestelmä ottamaan puuttuvat tunnit seuraavista paketeista. Tämä parantaa yhteyden toimivuutta.

Yhteyden laatu

LoRa radioverkko on erityisesti suunniteltu kiinteiden esineideninternet laitteiden tiedonsiirtoon. Radioliikenne toimii hajaspektri tekniikalla EU868 (863–870/873 MHz) taajuusalueella Euroopassa. Laite osaa muuttaa myös tapaansa (tehon ja kaistanleveyden säätö) lähettää tietoa, kun se adaptoituu verkkoon. LoRa mahdollistaa erittäin pitkälle kantavat yhteydet sekä hyvin pienellä virralla toimivat solmut. Laitteet liittyvät verkkoon niiden asennuksen jälkeen muutamassa tunnissa, mutta verkkoon adaptoitumisissa voi mennä muutamia päiviä.

Tietoturva

Vesimittarien tuottama kulutustieto sekä hälytystieto siirretään luotettavan LoRa radiotien kautta. Kyseinen tiedonsiirto on Suomessa Digitan operoima laadukas tapa siirtää tietoa ja on yleistynyt erityisesti vesialan laitteiden tiedonsiirrossa. LoRa standardin mukainen siirto on salattua. LoRan valttikortteja on arkkitehtuurin pitkälle viety tietoturva: jokaisella laitteella on kaksi AES-128-tasoista salausavainta, verkkotasolla ja sovellustasolla.

 


 

Päävesimittarin vedenmittaus

 

Kiinteistön päävesimittarin luentaa suositellaan, koska sen etuna on:

 • Pystyy havainnoimaan vuotoja koko kiinteistöstä. esim. syöttöputkissa ja muissa rakennuksen osissa kuin huoneistoissa.
 • Vuotokohdan sijainti pystytään kohdentamaan tarkasti.
 • Vuoto havaitaan nopeasti ja voidaan varmistaa kahdenkertaisella tunnistuksella

Päävesimittarin luenta voidaan toteuttaa LeakLook lukijalaitteella. Lukijalaite kiinnitetään normaalin vesimittarin päälle ja luenta toteutetaan optisen tunnistuksen ja konenäön avulla.

Asennus- ja sähkösuunnitteluohje:

LeakLook lukijalaite sekä 4G reititin asennetaan päävesimittarin sijaintikohteeseen. Laitteet tulee asentaa vähintään 2m etäisyydelle ja maksimissaan 15m etäisyydelle toisistaan. Lukijalaite asennetaan vesimittarin päälle. Reititin asennetaan mukana tulevan seinäkiinnikkeen avulla sopivaan kohtaan seinälle.

Lukijalaitteen kiinnitykseen on toimituspaketissa mukana adapteri, jota voi käyttää muiden kuin standardikokoisten vesimittarien kiinnitykseen. LeakLookilta on saatavilla myös muita adaptereita, jotka ovat merkkikohtaisesti sovitettuja.

Lukijalaite ja reititin tarvitsee 220V AC sähkönsyötön, joka voidaan toteuttaa asentamalla kaksi pistorasiaa (tai yhdistelmälaite) tilaan palo- ja sähköasennusmääräykset huomioiden. Lukijalaite sekä reititin sisältävät pistokkeen muotoisen jännite adapterin, joten laitteistolle menee ainoastaan pienjännite. Lukijalaitteella on 4m kaapeli sekä reitittimessä 2m kaapeli. Sähköjen kytkennän jälkeen laitteisto kytkeytyy automaattisesti LeakLook palveluun.

LeakLook järjestelmän käyttöönoton yhteydessä lukijalaitteen tiedot rekisteröidään app.leaklook.io palvelussa tai toimitetaan excel-tiedostona LeakLook asiakaspalveluun, joka rekisteröi laitteen.

Tietoturva

Lukijalaitteen tuottama vedenkulutus ja lämpötila tieto siirretään salattuna 4G verkon yli LeakLook-palveluun.